BONUS:
WEBINÁR CASHBACK CITY ACADEMY


Prezentáciu a webinár vedie

Martina POSPÍŠILOVÁ

projekt manažérka Cashback City
Líderka 12-tisícovej štruktúry. Patrí k popredným odborníkom v oblasti loyalty marketingu. Vytvorila projekt Cashnack City Academy práve na podporu a rozvoj vernostných programov vo firmách.